Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert • Ogłoszenia • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie • e-samorząd • Urząd Gminy Sochocin

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

status
zamknięty
data wystawienia
5 kwietnia 2019, 14:32
data ważności
31 grudnia 2019

W wyniku ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku, w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej, komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Sochocin dokonała oceny ofert zgodnie z kryteriami podanymi w ogłoszeniu o konkursie, przyznając ofertom następującą liczbę punktów:

- oferta złożona przez Stowarzyszenie Aktywnie Zakręceni im. Marka Kasprzaka - 67 punktów,

- oferta złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kondrajcu - 33 punkty.

Komisja rekomendowała do Wójta Gminy Sochocin o udzielenie dotacji w kwocie 2010,00 zł Stowarzyszeniu Aktywnie Zakręceni im. Marka Kasprzaka, na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Sochocin moja mała Ojczyzna” oraz w kwocie 990,00 zł na wsparcie zadania pod nazwą „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej”, realizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kondrajcu.


Wójt

Jerzy Ryziński

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)