Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Gromadzyn. • Przetargi • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Gromadzyn.

5 marca 2014, 12:32 | Komunikaty | Przetargi
WÓJT GMINY SOCHOCIN INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sochocin oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Sochocin znajduje się ogłoszenie o przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sochocin, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 98 o pow. 0,8500 ha położonej we wsi Gromadzyn. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9 (pokój nr 9, tel. 0-23 661-80-01

wew. 27).

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)