Dotacja na usunięcie azbestu przyznana • Przetargi • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Dotacja na usunięcie azbestu przyznana

Uprzejmie informujemy, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie dofinansowana zadania pn. „Demontaż, odbiór, transport i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sochocin w 2016 roku – etap I”.

Uchwałą Zarządu przyznano dotację w wysokości do 81.950,00 zł, co stanowi do 85% kosztu kwalifikowanego zadania. Koszt całkowity zadania wynosi - 96 412,68 [PLN]. Wkład własny gminy stanowi 15% - 14 462,68 [PLN].

Nabór będzie prowadzony corocznie. Rok 2016 jest początkiem realizowania programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sochocin. Następne nabory będą prowadzone w grudniu każdego roku poprzedzającego rok realizacji zadania tj. wnioskodawca, który zamierza skorzystać z dofinansowania w roku np. 2018 składa wniosek w grudniu roku 2017.

Dofinansowanie obejmuje pokrycie kosztów kwalifikowanych do każdej tony unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.

Dofinansowaniem nie są objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)