Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

W dniach od 25 października do 31 października 2019 roku odbędą się konsultacje społeczne projektu „Rocznego programu współpracy gminy Sochocin z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”. Projekt programu stanowi załącznik do Zarządzenia nr 90/2019 Wójta Gminy Sochocin z dnia 24 października 2019 r., które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sochocin.

Uwagi do programu prosimy kierować na adres e-mail: grazyna.nurzynska@sochocin.pl lub przedłożyć w formie pisemnej w sekretariacie urzędu gminy.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)