Usuwanie foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej • Komunikaty • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Usuwanie foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wójt Gminy Sochocin informuje o naborze wniosków o udział w programie dotyczącym usuwania foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Sochocin.

W związku z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie programem „Usuwanie foli rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” gmina Sochocin zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie ww. zadania.

Zadanie będzie obejmować: odbiór folii rolniczej, odpadów z siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach, opakowań typu Big Bag używanych w gospodarstwach rolnych. Rolnicy zainteresowani usunięciem foli i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej we własnym zakresie, będą dostarczać ww. odpady do miejsca wskazanego przez Wójta Gminy Sochocin.

Nabór wniosków będzie trwał od 07.10.2019 r. do 18.10.2019 r. (do piątku, do godz. 16.00). Właściciele nieruchomości zainteresowani udziałem w programie powinni złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, sekretariat pok. 1. Wzór wniosku można pobrać w tut. urzędzie, pokój 12 oraz ze strony internetowej www.sochocin.pl.

Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez gminę Sochocin dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W przypadku nieotrzymania dotacji, program nie będzie realizowany.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)