Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Sochocin • Komunikaty • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Sochocin

W związku z realizacją ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Wójt Gminy Sochocin zarządzeniem nr 75/2019 z dnia 17 września 2019 r. zmienił zarządzenie nr 56/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Sochocin. Powyższym zarządzeniem, po zasięgnięciu opinii Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z gminnej ewidencji zabytków został wyłączony zabytek, tj. budynek mieszkalny zlokalizowany w miejscowości Kołoząb (karta GEZ nr 30).

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)