Aby nie zostały po nich tylko napisy na ścianach • Komunikaty • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Aby nie zostały po nich tylko napisy na ścianach

W sobotę, 28 września w Pomiechówku odbyła się konferencja naukowa pt. „Fort III Pomiechówek – przywracanie pamięci o ofiarach niemieckiego terroru”.

W wydarzeniu wzięło udział dziesięciu żyjących więźniów Fortu III z 1941 roku. Co prawda, goście honorowi konferencji byli w czasie pobytu w Forcie jeszcze dziećmi, ale świadectwo tamtych czasów, wypowiedziane z ich ust, jest bezcenne. W gronie uczestników była też grupa mieszkańców Sochocina.

Co do wygłoszonych prelekcji, to należy wyróżnić prezentację Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej o dokumentach Gestapo, dotyczących więźniów Fortu, znajdujących się w zasobach Archiwum IPN. Ponadto warto wyróżnić prezentację dotyczącą nagrywania relacji więźniów oraz ich rodzin przez Biuro Edukacji Narodowej IPN.

Podczas konferencji można było zobaczyć wzruszające fragmenty filmów z rozmów z dziećmi więźniów, zamordowanych w Forcie. Interesująca była także prezentacja Piotra Kędziory-Babińskiego z Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN, który przedstawił aktualny stan prac archeologicznych na terenie Fortu III Pomiechówek.

Całość uzupełniły prelekcje: Piotra Oleńczaka o historii Fortu III w Pomiechówku, Marty Janczewskiej o pobycie Żydów w Forcie, Piotra Jeżółkowskiego o tworzonej bazie więźniów Fortu, Marka Frankowskiego o metodach terroru, stosowanego wobec więźniów Fortu, a także Janusza Jasińskiego o losie gminy Pomiechowo, jako bezpośredniego otoczenia Fortu III w trakcie niemieckiej okupacji.

Galeria (2)Galeria (3)Galeria (4)Galeria (5)Galeria (6)Galeria (7)Galeria (8)Galeria (9)Galeria (10)Galeria (11)Galeria (12)Galeria (13)Galeria (14)Galeria (15)Galeria (16)Galeria (17)Galeria (18)Galeria (19)Galeria (20)Galeria (21)Galeria (22)Galeria (23)Galeria (24)Galeria (25)Galeria (26)Galeria (27)Galeria (28)Galeria (29)Galeria (30)Galeria (31)Galeria (32)Galeria (33)Galeria (34)Galeria (35)Galeria (36)Galeria (37)Galeria (38)Galeria (39)Galeria (40)Galeria (41)
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)