Gmina Sochocin z dotacją na rozbudowę drogi w Drożdżynie • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Gmina Sochocin z dotacją na rozbudowę drogi w Drożdżynie

W środę, 22 maja, gmina Sochocin uzyskała wsparcie finansowe na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn”. Kwota przyznana przez samorząd województwa mazowieckiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, opiewa na 145 tys. zł. Umowę dotacyjną w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik i wójt sochocińskiej gminy Jerzy Ryziński

Wkrótce, przy udziale środków z budżetu województwa mazowieckiego, zostanie wybudowanych lub zmodernizowanych około 26,3 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych w powiatach: ciechanowskim, mławskim, płońskim, pułtuskim oraz żuromińskim. Za blisko 4,7 mln samorządy zrealizują 37 inwestycji drogowych.

Dziś dotujemy inwestycje w drogi dojazdowe do pól i gospodarstw rolnych. To nierzadko drogi strategiczne w topografii niejednej małej miejscowości. Stąd ważne jest, aby były w dobrym stanie i były przejezdne, nawet w sytuacji jakiejś anomalii pogodowej, których niestety jest coraz więcej – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Na ogłoszony w ubiegłym roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie nabór, wpłynęło 365 wniosków. W sumie na całym Mazowszu do dofinansowania wybrano 289 projektów. Na ten cel przeznaczono 30 mln zł.

Dodajmy, że inwestycja w Drożdżynie obejmuje asfaltowanie drogi o długości 609 metrów.

KW

Galeria (2)Galeria (3)Galeria (4)Galeria (5)Galeria (6)Galeria (7)Galeria (8)Galeria (9)Galeria (10)Galeria (11)Galeria (12)Galeria (13)Galeria (14)Galeria (15)
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)